Formandens Nyhedsbrev november 2017


Kære Medlemmer

Så er det tid til en melding fra din landboforening. Jeg håber, du har haft en god høst, trods de meget store udfordringer med regn, som gjorde både høst- og såarbejdet meget vanskeligt.
Vand er i det hele taget omdrejningspunkt for mange ting i landbruget, også på den miljøpolitiske arena. Mit nyhedsbrev skal derfor handle om 2 vand-vittige udfordringer, og så om to gode muligheder.

Grundvand i Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er i fuld gang med deres indsatsplanlægning for drikkevand, til stor bekymring for alle berørte landmænd. De to første indsatsplaner er vedtaget for henholdsvis Beder og Stautrup-Åbo, og vi venter nu på endnu en forvarslet indsatsplan for resten af kommunen. I går, onsdag d. 1. november var vi i bestyrelsen på Aarhus Rådhus for at overvære behandlingen af punktet om pesticidforbud i Beder på byrådsmødet.

Forbuddet blev ikke vedtaget, da der var flere medlemmer i byrådet, der stillede kritiske spørgsmål til det faglige grundlag. Der er ingen tvivl om, at Aarhus Kommune, ifølge vores vurdering, går langt ud over det retslige grundlag for at sikre grundvandet. Derfor er det også glædeligt, at Miljøstyrelsen nu har lavet en ny vejledning til kommunerne. Den stiller meget klare krav til dokumentation, førend restriktioner kan gennemføres. Derudover henviser den også til, at en kommune ikke kan anvende forsigtighedsprincippet, da der allerede er taget højde for det i godkendelsesproceduren for pesticider.

Alle landboforeningerne i Aarhus området arbejder sammen med Landbrug og Fødevarer intensivt på, at Aarhus Kommune skal trække deres indsatsplaner tilbage, idet vi mener, at de ikke overholder loven. Vi har derfor blandt andet skrevet til Miljø- og Fødevareudvalget i Folketinget, samt Teknisk Udvalg og Byrådet i Aarhus Kommune. Vi arbejder for at politikerne og forvaltningen, tager indsatsplanerne op til revision, og vigtigst af alt, at de behandler os landmænd ordentlig. Vi kan og vil ikke leve med uvished og ukendte trusler mod fremtiden. Derfor SKAL der en afklaring på bordet.

Status på vandrådsarbejdet omkring Randers Fjord
I løbet af juni og juli måned sendte vi mails ud til jer medlemmer, for at få lokalviden ind til vores arbejde i Vandrådet for Randers Fjord. Det var bare rigtig godt, at I meldte jer på banen. Der er ingen tvivl om, at det faktatjek, vi arbejder med i vandrådet denne gang, er så stor en udfordring, at vi ikke kommer i mål. Men det betyder dog ikke, at vores arbejde er spildt. Vi har mange gode pointer med, og alle vandløb, vi kender til, er indberettet. Jeg forventer dog, at det i sidste ende bliver en politisk beslutning i ministeriet, hvilke vandløb, der indberettes. Jeg arbejder for, at vi skal sikre, at så få landmænd som muligt, bliver ramt af unødvendige indsatser i deres vandløb. Vi skal selvfølgelig beskytte naturen og miljøet, men vi skal også sikre afvandingen. Landboforeningen er lige som mange andre utilfreds med rammerne og processen i vandrådet, men arbejder konstruktiv videre for at sikre mest mulig indflydelse. Arbejdet i vandrådene afsluttes i december 2017. På dette tidspunkt får du igen en opdatering.

Ny afgrænsning af Natura 2000 områderne
Natura 2000 områderne er ved at blive ændret, og i den forbindelse er det foreslået at tage 28.000 ha ud af Natura 2000, mens 5000 ha natur er blevet udpeget til ny Natura 2000 natur. 
Har du en bedrift inden for 500 m. af et eksisterende eller kommende Natura 2000 område, har du modtaget et brev i din e-boks.  Hvis du har arealer, der nu er udpeget som Natura 2000, eller hvis du har arealer, du gerne vil have taget ud af et eksisterende Natura 2000 område, så skal det måske ske via et høringssvar senest d. 3. jan. 2018. Har du brug for hjælp, kan du kontakte Louise Damgaard Thomasen, 2372 7084, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  i LMO.
 

Minivådområder og gratis rådgivning
Det er tid til at kigge på dine arealer, og finde ud af om du skulle etablere et minivådområde.
Minivådområder er et virkemiddel, der bidrager til at reducere kvælstofudledningen, og er på den måde et bedre tiltag end regulering på markfladen. Derfor er vi glade for muligheden. En ordning med fuld finansiering er netop sparket i gang. Oplandskonsulentordningen er en gratis konsulentordning, som blandt andet giver gratis rådgivning om tilskud og etablering af minivådområder. For at det giver mening at etablere et minivådområde, skal man dog have et opland på mindst 30 ha, men selve minivådområdets størrelse er kun på 1 % af drænoplandet. I LMO har vi fire oplandskonsulenter, der er knyttet til Team Midtjylland. Du kan finde mere information på www.oplandskonsulenterne.dk, men du kan også selv tjekke dine arealer på Landbrugsstyrelsens miljøGIS. Tilskudsordningen åbner d. 1. februar 2018. 


Sidst men ikke mindst, er jeg glad for, at jeg kan fortælle, at der er tre af vores medlemmer, som er stiller op til kommunalvalget, alle i Randers Kommune.
Held og lykke med valget, til jer. 

Niels Erik Christensen (V)
Anders Buhl Christensen (V)
Peter Gregersen (V)

Med ønske om mere sol og mindre regn 

Chr. G. Jensen

Formand
Landboforeningen Kronjylland

Find de tidligere nyhedsbreve herunder

Nyhedsbrev - marts 2017

 

Nyhedsbrev - maj 2015

Nyhedsbrev - feb. 2015

Nyhedsbrev - nov. 2014

Nyhedsbrev - juli 2014

Nyhedsbrev maj 2014

Nyhedsbrev 3 - 2013

Nyhedsbrev 2 - 2013

Nyhedsbrev 1 - 2013

Nyhedsbrev 7 - 2012

Nyhedsbrev 6 - 2012

Nyhedsbrev 5 - 2012

Nyhedsbrev 4 - 2012

Nyhedsbrev 3 - 2012

Nyhedsbrev 2 - 2012

Nyhedsbrev 1 - 2012

Nyhedsbrev 12 - 2011

Nyhedsbrev 11 - 2011

Nyhedsbrev 10 - 2011

Nyhedsbrev 9 - 2011

Nyhedsbrev 8 - 2011

Nyhedsbrev 7 - 2011

Nyhedsbrev 6 - 2011