Tirsdag den 31. oktober fremviste Udtagningskonsulenterne to minivådområder i Låsby hos Poul Jakob Bønløkke for interesserede lodsejere.

Der blev talt om kollektive virkemidler, som kan forbedre vandmiljøet og også om vildtinteresser. Minivådområderne tiltrækker nemlig hjortevildt og fugle og bidrager derfor positivt til dyrelivet.

Det var en fin eftermiddag – med tørvejr, sol og god spørgelyst.  

Hvis du overvejer at få lavet et minivådområde, er din lokale udtagningskonsulent klar til at hjælpe. Rådgivningen er gratis. Find din lokale udtagningskonsulent på www.udtagningskonsulenterne.dk

 IMG 5668 1