Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Landboforeningen Kronjylland

CVR-nr. 42380318

Trigevej 20, Søften

8382 Hinnerup

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf.: 8728 2602 / 3092 6272

 

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige og politiske interesser for vores medlemmer, der hovedsagelig er landmænd i lokalområdet. Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

a) Levering af vores ydelse: Personoplysninger anvendes til at administrere foreningens arbejde og aktiviteter, herunder opkrævning af kontingent til foreningen og til L&F, bestyrelsesarbejde, generalforsamling og øvrige  aktiviteter, der fremgår af foreningens vedtægter.

b) Optimering af brugeroplevelse på hjemmesider og øvrige it-tjenester: Personoplysninger indsamles automatisk ved din brug af vores hjemmesider. Disse oplysninger bruger vi til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmesider med henblik på at optimere brugeroplevelsen. Se nærmere herom i vores cookie-politik.

c) Markedsføring: Personoplysninger anvendes markedsføringsmæssige formål, herunder til at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt til at sende dig relevant markedsføring og faglig information i form af bl.a. nyhedsbreve.

d) Analyser, Forskning og Statistik: Personoplysninger anvendes til analyse-, forsknings- og statistikformål i landbrugserhvervets interesse. Vi anvender desuden resultaterne med henblik på udvikling af vores medlemsservice, rådgivningsydelser og it-tjenester.

e) Administration af de ansatte: Personoplysninger om de ansatte anvendes til at opfylde ansættelsesaftalen.

 

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

a) Levering af vores ydelse:

Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler dit for- og efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andre lignende kontaktdata.

Almindelige personoplysninger: Identitetsoplysninger. Vi indsamler dit brugernavn, CPR nummer, CVR nummer, CHR nummer samt kundenumre og lignende oplysninger, der bruges til identificering og autorisering.

Almindelige personoplysninger: Legitimationsoplysninger. Vi indsamler dine adgangskoder og lignende sikkerhedsoplysninger, der bruges til godkendelse og styring af adgang.Almindelige personoplysninger: Betalingsdata. Hvis du foretager et køb, indsamler vi data, som vi skal bruge til at behandle din betaling, såsom nummeret på dit betalingsmiddel (f.eks. et kreditkortnummer) og sikkerhedskoden, der er knyttet til din betalingsmetode.

Almindelige personoplysninger: Virksomhedsdata. Vi indsamler oplysninger om din landbrugsvirksomhed, f.eks. oplysninger om drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.

Almindelige personoplysninger: Interesser og favoritter. Vi indsamler data om dine interesser og favoritter. Udover de data, som du giver os, kan dine interesser og favoritter også udledes af eller komme fra andre data, som vi indsamler.

b) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler online-identifikatorer såsom IP-adresser og cookies.

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler brugsdata om produkter og tjenester. Vi indsamler data om de produkter du bruger, og de websider du besøger.

c) Markedsføring:

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler købshistorik, interesser, medlemskab af foreninger mv.

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler oplysninger om landbrugsvirksomheders drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.

d) Analyser, Forskning og Statistik:

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler oplysninger om landbrugsvirksomheders drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.

e) Administration af de ansatte:

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler dit for- og efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andre lignende kontaktdata, CPR nummer, bankoplysninger, lokationsoplysninger fra adgangssystemer og videoovervågning.

Følsomme oplysninger: Vi kan indsamle følsomme oplysninger: Helbredsoplysninger, fagforeningsoplysninger i forbindelse med din ansættelse.

 

KILDER

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

Direkte fra dig.

Offentlige erhvervsregistre, såsom f.eks. CHR og CVR.

Rådgivningsvirksomheder i landbruget, herunder virksomheder i DLBR, L&F, Landbrugsmedierne.
 

Den indsamlede information om dig hidrører fra:

EU/EØS.

BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

a) Levering af vores ydelser:

Foreningens vedtægter, kontrakt, medlemsvilkår Samtykker.

Lovgrundlag.

b) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:

Cookiepolitik

c) Markedsføring:

Samtykker

Lovgrundlag.

d)    Analyser, Forskning og Statistik:

Rådgivningsaftaler, Foreningens vedtægter.

Vilkår for brug af vores software.

Generelle forretningsbetingelser Samtykker.

Lovgrundlag.

e) Administration af de ansatte

Opfyldelse af ansættelsesaftalen.

Samtykker.

Lovgrundlag.

 

6. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

Koncernforbundne virksomheder herunder de/den DLBR virksomhed, som foreningen er ejer/medejer af, f.eks. når det er nødvendigt for deres løsning af en opgave, som du har bedt om hjælp til. Oplysningerne kan også anvendes til markedsføringsformål og medlemsadministration. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, sker videregivelsen først, når du har givet samtykke hertil.

Offentlige myndigheder, f.eks. skat.

L&F, SEGES til medlemsadministration hos L&F.

Forsikringsselskaber, pensionsselskaber vedrørende de ansattes forhold.

Andre virksomheder, hvor man kan opnå medlemsfordele ved sit medlemskab af foreningen.

Personoplysninger overføres/videregives ikke til tredjelande udenfor EU/EØS.

 

7. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

1. Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet.

2. For at overholde en retlig forpligtelse.

3. Til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål.

4. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Oplysninger, som er indsamlet for at kunne levere en medlemsservice til dig, opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra medlemskabets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde hvor vi er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 5-årige periode, eller i tilfælde hvor lovgivningen tilsiger at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Du kan læse mere om, hvor længe vi opbevarer personoplysninger i forbindelse med placering af cookies og optimering af brugeroplevelsen på vores hjemmesider i vores cookie-politik

Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.

Vi tilstræber desuden at dine personoplysninger opbevares i pseudonymiseret eller anonymiseret form, når dette er muligt.

 

8. DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

- Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

- Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

- Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

- Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

- Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

- Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved henvendelse til Landboforeningen Kronjylland på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.eller tlf.: 3092 6272.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

  

Sidst opdateret: 19. oktober 2020