Medlemsorientering/Nyhedsbrev oktober 2019

Kære Medlem

Imens I har haft fokus på at få høsten i hus, og fået sået, har vi i landboforeningen sammen med Landbrug og Fødevarer arbejdet hårdt på at komme videre med Beder-sagen om sprøjteforbud i Aarhus. Det er enekstrem vigtig sag, som vi kæmper og tror på, både for jer i Aarhus, men også fordi det kan få betydning for alle landmænd i Danmark. Det er en kompleks situation, og jeg ved snart ikke hvor jeg skal starte. Jeg ved bare, at vi lægger os ikke ned i denne sag, og samtidig forsøge at holde jer orienteret, så godt som muligt.

Vi går rettes vej i Bedersagen
Som du måske har bemærket, sendte vi torsdag - fra Landbrug & Fødevarer - en stævning afsted i Bedersagen. I 2017 fik ni landmænd påbud om ikke at bruge planteværnsmidler på en række  landbrugsarealer i Aarhus Kommune. Vi klagede over sagen til klagenævnet, som desværre gav kommunen medhold. Derfor rejser vi nu sagen for domstolen. Vi mener ikke, at Aarhus Kommune har begrundet påbuddene tilstrækkeligt. Vi mener heller ikke, at erstatningernes størrelse står mål med konsekvenserne for den enkelte landmand.

Vi forventer desværre, at Aarhus Kommune vil gå videre med flere påbud. Den sidste indsatsplan - Aarhus Nord - er på byrådets dagsorden i november i år. Den har været sat i bero, mens klagenævnet behandlede sagen.

Stor opbakning fra Landbrug og Fødevarer
Bedersagen er løftet i et samarbejde mellem de lokale landboforeninger og Landbrug & Fødevarer. Sagen er principiel og får betydning for, hvordan kommunerne vil gå til værks i fremtiden. Jeg har ros til alle, der har været involveret i sagen, og til Landbrug og Fødevarer for deres store engagement og støtte. Vi har stillet med det stærkeste hold, arbejdet tæt sammen og løftet i flok.

Neutral pressestrategi
Jeg udtaler mig gerne om sagen og om den forkerte behandling, vi mener, vi har fået i Aarhus, men vi har været tilbageholdende med at gå ud med historier i pressen, da de hurtigt bliver misforstået. Det kommer hurtigt til at lyde som om, at vi vil have lov til at forurene drikkevandet.

Som landmænd har vi naturligvis et ansvar for, at vi ikke forurener grundvandet og det drikkevand, vi skal levere til de næste generationer. I Danmark har vi strenge regler for plantebeskyttelsesmidler, og dem skal vi selvfølgelig overholde. De fund, myndighederne gør i boringerne, er netop også fra en anden tid, hvor reglerne var meget anderledes, end de er i dag.

Vi ser frem til, at Landbrug og Fødevarer sammen med Håkun Djurhuus fører sagen for landsretten.

Du kan læse L&F’s pressemeddelelse her.


Med venlig hilsen

Christian G. Jensen  
Formand for Landboforeningen Kronjylland