Landboforeningen Kronjylland arbejder for at skabe fornuftige rammer for landbruget. Et medlemskab af Landboforeningen Kronjylland bidrager til det politiske arbejde både på foreningsniveau og via Landbrug & Fødevarer.
Lokalt har foreningen en tæt kontakt til kommunerne og de lokale beslutningstagere. Her fungerer vi gerne som sparringspartner og høringspart i landbrugsfaglige spørgsmål. Vi er samtidig en kritisk vagthund, som arbejder for, at der er ordentlige vilkår for landbruget i den enkelte kommune.  
Nationalt varetager Landbrug & Fødevarer erhvervets interesser overfor regeringen, folketinget, KL og mange flere.
Landboforeningen Kronjylland er sammen med 8 øvrige landboforeninger medejer af Velas, der yder landbrugsfaglig rådgivning.