Danske Halmleverandører afholder i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Teknologisk Institut og InBiom temadag om fremtidens anvendelse af halm

                                                torsdag den 6. december kl. 10.00 - 15.00 på

                                        Agro Business Park, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele

 

Dagen sætter fokus på, hvor fremtidens forbrug af halm skal komme fra.
Cirkulær udnyttelse af biomasse, hvor næringsstoffer i videst muligt omfang returneres til landbrugsjorden, vinder mere og mere indpas. Det betyder samtidigt, at biomassen helst skal anvendes til flere forskellige produkter, end udelukkende energi ved forbrænding.

Kom og hør om det arbejde der foregår og hvor langt fra realisering af nye anvendelser af halmen vi er
 

Alle er velkomne. Deltagelse koster 300 kr.

Tilmelding senest 4. decemberhttps://inbiom.nemtilmeld.dk/77

Se program her.