Mød op og deltag i debatten om de paradoksale ammoniakregler i husdyrloven.

Landbrug & Fødevarer har igennem længere tid arbejdet for at få ændret de groteske konsekvenser af de nuværende ammoniakregler i husdyrloven.
Næste skridt er afholdelse af et stormøde

Mandag den 18. juni kl. 12-16 i Vingsted Centret.

Tilmelding senest den 10. junihttp://www.tilmeld.dk/stormoede2018 hvor der også findes detaljeret program.